Enter your keyword

Çeviri ve Tercüme Hizmeti

Çeviri ve tercüme hizmeti, resmi belgelerin ve dokümanların, yeminli tercümanlar tarafından orijinal dilinden hedef dile çevrilmesi sürecidir. Yeminli tercümanlar, noter huzurunda yemin ederek çevirilerinin doğruluğunu, tamlığını ve tarafsızlığını yasal olarak taahhüt ederler. Bu tür tercümeler, mahkemeler, devlet kurumları, üniversiteler ve konsolosluklar gibi resmi kuruluşlar tarafından sıklıkla talep edilir.

Tercüme hizmetinin temel özelliği, çevrilen belgenin hukuki geçerliliğe sahip olmasıdır. Yeminli tercümanlar tarafından çevrilen belgeler, orijinal belge ile eşdeğer hukuki değere sahiptir ve bu, uluslararası işlemler, eğitim başvuruları, göçmenlik ve vize işlemleri gibi çeşitli resmi durumlar için kritik önem taşır.

Okyanus Edu Tercüme olarak, tercüme hizmetlerimiz ticari, hukuki, akademik ve kişisel belgeleri kapsar. Diploma, nüfus kayıt örneği, sağlık raporu, doğum ve evlilik belgeleri gibi kişisel evrakların yanı sıra, her dilde ve türde belgenin profesyonelce çevrilmesini sunuyoruz. En uygun fiyat garantisi ve müşteri memnuniyeti ile kaliteli hizmetimizi sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz.

Birçok dilde tercüme hizmetimiz bulunmaktadır. İngilizce başta olmak üzere Almanca, İtalyanca, Fransızca, Rusça, Japonca, Çince, İspanyolca, Portekizce, Yunanca,Lehçe gibi en çok bilinen dillerde tercüme hizmeti sunmaktayız. Tercümanlarımız, ilgili alanlarda uzmanlaşmış, belirli bir eğitim ve deneyime sahip olup, ilgili dillerde yüksek dil yetkinliklerine sahiptirler.

çeviri ve Tercüme hizmetlerimiz

Okyanus Edu Tercüme bünyesinde sunulan hizmetler arasında yeminli tercüme,noter onaylı tercüme, apostil onaylı tercüme, resmi belge tercümesi, akademik tercüme, ticari ve hukuki tercüme, web sitesi tercümesi bulunmaktadır. Her tercüme işleminde yüksek kalite ve kesin doğruluk sunarak, dil bariyerlerini profesyonel çözümlerle aşmanızı sağlıyoruz. Alanında uzman ekibimizle, tüm tercüme ihtiyaçlarınıza hızlı ve etkin çözümler üretiyoruz.

Yeminli Tercüme Hizmeti

Yeminli tercüme hizmeti, yasal olarak tanınmış ve yetkilendirilmiş tercümanlar tarafından gerçekleştirilen bir çeviri işlemidir. Bu tercümanlar, yeminli bir belgeyle, tercümelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt ederler. Özellikle hukuki belgeler, idari evraklar, adli dökümanlar ve diğer resmi yazışmalar gibi dökümanların tercümesinde tercih edilir. Yeminli tercüme, tercümanın belgeler üzerinde doğruluğu garanti eden mühür veya imzasını içerir, bu da tercümenin resmi ve yasal bir geçerliliğe kavuşmasını sağlar.

Bu hizmet çoğunlukla, üniversite diplomaları, evlilik cüzdanları, nüfus kayıt örnekleri, mahkeme kararları ve benzeri resmi belgelerin yurtdışında kullanılması gerektiğinde önem kazanır. Yeminli tercüme yapılan belgeler, gerekirse noter tarafından onaylanarak, uluslararası alanda da geçerlilik kazanabilir. Böylece, farklı diller arası geçişlerde, belgelerin yasal olarak kabul görmesine olanak sağlanmış olur.

Noter Tasdikli Tercüme Hizmeti

Noter tasdikli tercüme, belgelerin yabancı dillerden çevrilip, resmiyet kazandırılması sürecidir. Bu tür tercümeler, genellikle hukuki işlemler, resmi başvurular ve uluslararası işlemler için gereklidir. Tercüme işlemi tamamlandıktan sonra, çeviri yapan tercüman belgeyi imzalar ve noter, tercümanın imzasını onaylayarak belgenin doğruluğunu tasdik eder. Bu işlem, belgenin hukuki olarak geçerlilik kazanmasını sağlar ve çevirinin orijinal belgeyle uyumlu olduğunu resmi olarak teyit eder. Noter tasdikli tercümeler, özellikle yabancı ülkelerdeki resmi kurumlarca kabul edilmesi gereken evraklarda önemlidir. Örneğin, bir yabancı ülkede iş kurma, evlilik, miras işlemleri veya eğitim başvuruları gibi durumlarda bu tür belgelere ihtiyaç duyulabilir. Noter onayı, tercümenin sadece dil doğruluğunu değil, aynı zamanda yasal uygunluğunu da garanti eder. Bu süreç, tercüme edilen belgenin yasal olarak kabul edilebilir ve güvenilir bir hale gelmesini sağlamaktadır.

Apostil Tasdikli Tercüme Hizmeti

Apostil tasdikli tercüme, uluslararası alanda geçerlilik kazandırılmış bir çeviri türüdür. Apostil, Lahey Konvansiyonu çerçevesinde üye ülkeler arasında belgelerin karşılıklı olarak tanınmasını sağlayan bir sertifikasyon biçimidir. Bir belgenin apostil ile tasdiklenmesi, o belgenin 118 üye ülke tarafından resmi olarak tanındığını gösterir. Bu tür tercüme işlemleri, özellikle uluslararası eğitim, iş, hukuk ve kişisel belgelerde önem taşır. Apostil tasdikli tercüme sürecinde, önce belgenin orijinali ilgili yerel makam tarafından apostille mühürlenir. Sonrasında, bu belgenin tercümesi yapılarak, tercüman tarafından imzalanır ve yine ilgili makam tarafından apostille mühürlenir. Bu işlem, belgenin yurtdışında da resmi ve yasal bir geçerlilik kazanmasını sağlar. Apostil, özellikle farklı ülkeler arasında hukuki ve idari işlemlerin sıklıkla gerçekleştiği globalleşen dünyamızda büyük bir kolaylık sağlamaktadır.

Resmi Belge Tercümesi

Resmi belge tercümesi, özellikle hükümet kurumları, mahkemeler ve diğer resmi yapılar tarafından kabul edilen evrakların yabancı dillere çevrilmesi sürecidir. Bu tür belgeler genellikle doğum ve ölüm sertifikaları, evlilik belgeleri, boşanma kararları, hukuki kararlar, diploma ve transkriptler gibi önemli dokümanları içerir. Resmi belge tercümesinde, tercümenin doğruluğu ve yasal geçerliliği son derece önemlidir. Bu nedenle, çoğu durumda bu tercümeler, yeminli tercümanlar tarafından yapılır ve gerektiğinde noter onayı ile tasdiklenir.

Resmi belge tercümesi sırasında, orijinal belgenin formatı ve resmi jargonun doğru bir şekilde yansıtılması gerekir. Tercüman, tercüme edilen belgenin, hedef dildeki yasal gerekliliklere ve terminolojiye uygun olmasını sağlamalıdır. Bu hassasiyet, tercümenin yasal süreçlerde sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi için kritik öneme sahiptir.

Akademik Tercüme Hizmeti

Akademik tercüme, eğitim ve bilimsel araştırma dokümanlarının, makalelerin, tezlerin ve akademik kitapların çevrilmesi işlemidir. Bu tür çeviriler, genellikle üniversiteler, araştırma kurumları ve akademik yayıncılar tarafından talep edilir. Akademik tercüme süreci, oldukça özenli ve detaylı bilgi gerektiren bir işlemdir, çünkü akademik metinler genellikle kompleks terimler ve kavramlar içerir. Bu terimlerin doğru bir şekilde çevrilmesi, metnin bilimsel doğruluğunu ve bütünlüğünü korumak için kritik öneme sahiptir. Ayrıca, akademik tercüme işlemlerinde kaynaklara sadık kalınması, alıntıların doğru bir şekilde işlenmesi ve metnin orijinal tonunun muhafaza edilmesi gerekmektedir. Akademik çeviriler genellikle, uluslararası konferanslar, seminerler veya yabancı dillerde eğitim görmek isteyen öğrenciler için önemlidir. Aynı zamanda, uluslararası yayınlar ve bilimsel işbirliklerinde de büyük bir rol oynar. Bu tür çeviriler, araştırmacıların çalışmalarını daha geniş bir kitleye ulaştırmasına ve küresel bilim topluluğu içinde etkileşimde bulunmasına olanak tanır.

Ticari Alanda Tercüme ve çeviri Hizmeti

Ticari alanda tercüme, iş dünyasında kullanılan sözleşmeler, anlaşmalar, iş teklifleri, pazarlama materyalleri, finansal raporlar ve diğer ticari belgelerin çevrilmesi işlemidir. Bu tür belgelerin tercümesi, şirketlerin farklı ülkelerdeki iş ortaklarıyla etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlar ve uluslararası pazarlara açılma sürecinde önemli bir rol oynar. Ticari tercüme işlemleri, terimlerin ve ifadelerin sektörel jargona uygun olarak çevrilmesini gerektirir. Bu, iş anlaşmalarının ve operasyonların doğruluk ve profesyonellik içinde yürütülmesini garantiler. Ayrıca, marka mesajının ve kurumsal kimliğin hedef dilde doğru bir şekilde yansıtılması, şirketin global imajı için de büyük önem taşır. Bu bağlamda, ticari tercüme, iş dünyasında köprüler kurar ve farklı kültürler arasında ticari etkileşimi kolaylaştırır.

Hukuki Tercüme Hizmeti

Hukuki tercüme, hukuk alanında kullanılan belgelerin, metinlerin ve dökümanların yabancı dillere çevrilmesi sürecidir. Bu çeviriler genellikle yasal süreçlerde, mahkeme duruşmalarında veya uluslararası hukuki işlemlerde kullanılır. Hukuki belgeler arasında sözleşmeler, yasal beyanlar, mahkeme kararları ve yasal düzenlemeler bulunur. Bu tür tercümeler, yasal terminolojinin doğru bir şekilde kullanılmasını ve metnin yasal bağlam içinde eksiksiz olarak yansıtılmasını gerektirir. Hukuki çevirilerin doğruluğu, sadece dil bilgisi ve kelime seçimi açısından değil, aynı zamanda yasal geçerlilik ve uygunluk açısından da son derece önemlidir. Hukuki tercüme, yasal işlemlerin, anlaşmaların ve hukuki müzakerelerin doğru ve adil bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu alanda yapılan herhangi bir hata, yasal sonuçlar doğurabilir ve taraflar arasında anlaşmazlıklara yol açabilir. Dolayısıyla, hukuki tercüme, yüksek düzeyde uzmanlık ve dikkat gerektiren, çok özel bir tercüme alanıdır.

Web Sitesi Tercüme Hizmeti

Web sitesi tercümesi, globalleşen dünyada şirketlerin ve kurumların farklı dillerdeki hedef kitlelere ulaşmasını sağlayan kritik bir süreçtir. Bu tür tercümeler, sadece metinlerin çevrilmesini değil, aynı zamanda kültürel uyarlama ve lokalizasyonu da içerir. Web sitesi tercümesi yapılırken, hedef dildeki kullanıcıların kültürel değerleri, alışkanlıkları ve beklentileri göz önünde bulundurulur. Örneğin, bir e-ticaret sitesinin tercümesi yapılırken, ödeme sistemlerinden tutun, ürün açıklamalarına kadar her detay, hedef pazardaki kullanıcıların anlayacağı şekilde uyarlanır. Bu, markanın hedef pazarda başarılı bir şekilde konumlanmasına ve müşteri etkileşimlerinin artmasına yardımcı olur. Ayrıca, SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) teknikleri dikkate alınarak yapılan doğru tercümeler, sitenin hedef dildeki arama motorlarında daha iyi sıralamalar elde etmesine olanak sağlar. Dolayısıyla, web sitesi tercümesi, global pazarlara açılmak isteyen şirketler için stratejik bir öneme sahiptir.

Çeviri ve Tercüme Hizmeti Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Çeviri ve tercüme hizmeti alırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat ederek, kaliteli ve güvenilir bir tercüme hizmeti almanız mümkündür. Okyanus Edu Tercüme olarak, bu konularda müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz.

  • Tercümanın Yetkinliği ve Uzmanlığı: Tercüme yapılacak dilde ve konu alanında uzman olan bir tercümanla çalışmak son derece önemlidir. Yeminli tercümanlar, resmi belgeler için yeminli olup çevirinin doğruluğunu ve hukuki geçerliliğini sağlar. Örneğin, hukuki bir belgeyi çevirirken bu alanda deneyimli bir tercüman tercih edilmelidir. Okyanus Edu Tercüme, farklı alanlarda uzmanlaşmış tercümanlarıyla hizmet vermektedir.
  • Çeviri Bürosunun Güvenilirliği: Tercüme hizmeti alacağınız çeviri bürosunun güvenilir ve saygın bir geçmişe sahip olması gereklidir. Müşteri yorumları, referanslar ve çeviri bürosunun sektördeki itibarı, güvenilirliği hakkında bilgi verir. Okyanus Edu Tercüme, sektördeki yıllara dayanan deneyimi ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla güvenilir bir hizmet sunmaktadır.
  • Çevirinin Kalitesi: Çeviri hizmetinin kalitesi, belgenin amacına uygun ve hatasız olması için kritik öneme sahiptir. Kalite kontrol ve doğrulama süreçleri, çevirinin doğruluğunu artırır. Okyanus Edu Tercüme, tüm çevirilerinde titiz bir kalite kontrol süreci uygulayarak hatasız ve yüksek kaliteli çeviriler sunar.
  • Teslim Süresi: Çeviri hizmeti alırken belgenin ne kadar sürede teslim edileceği de önemli bir faktördür. Zamanında teslim edilmeyen belgeler, işlemlerinizin aksamasına neden olabilir. Okyanus Edu Tercüme, hızlı ve güvenilir teslimat süreleri ile müşterilerinin zamanında hizmet almasını sağlar.
  • Gizlilik ve Güvenlik: Çeviri işlemi sırasında paylaştığınız belgelerin gizliliği ve güvenliği sağlanmalıdır. Özellikle kişisel veriler ve hassas bilgiler içeren belgeler için bu durum daha da önemlidir. Okyanus Edu Tercüme, müşteri bilgilerinin gizliliğini koruma konusunda gerekli tüm önlemleri almaktadır.
  • Fiyatlandırma: Fiyatlandırma, tercüme hizmeti alırken dikkate alınması gereken bir diğer önemli konudur. En uygun fiyatı sunan firmayı seçerken kaliteden ödün vermemek önemlidir. Okyanus Edu Tercüme, rekabetçi fiyatlandırma politikası ile kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla sunar. Fiyatların şeffaf ve detaylı bir şekilde belirtilmesi, beklenmedik maliyetlerle karşılaşmanızı önler.
  • Hizmet Sonrası Destek: Çeviri hizmeti aldıktan sonra, gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi ve sorularınızın yanıtlanabilmesi için çeviri bürosunun sunduğu hizmet sonrası destek de önemlidir. Okyanus Edu Tercüme, müşteri memnuniyetini sağlamak adına hizmet sonrası destek sağlar ve müşteri taleplerine hızlı yanıt verir.

Bu faktörlere dikkat ederek, ihtiyaçlarınıza en uygun tercüme hizmetini alabilir ve belgelerinizin doğru, güvenilir ve zamanında çevrilmesini sağlayabilirsiniz. Okyanus Edu Tercüme olarak, kaliteli bir tercüme hizmeti sunarak iş ve kişisel yaşamınızda karşılaşabileceğiniz birçok sorunun önüne geçmenize yardımcı oluyoruz. Kaliteli tercüme hizmetlerimiz ile uluslararası alanda başarıya ulaşmanızı hedefliyoruz.

OKYANUS EDU TERCÜME

Okyanus Edu Tercüme olarak, müşteri memnuniyetini ve çevirinin doğruluğunu ön planda tutarak, kaliteli ve güvenilir tercüme hizmetleri sunmaktan gurur duyuyoruz. Belgelerinizin zamanında ve doğru şekilde çevrilmesi için uzman tercüman kadromuzla hizmetinizdeyiz.

Uzman tercüman kadromuz, farklı alanlarda uzmanlaşmış ve belirli bir eğitim ve deneyime sahip tercümanlardan oluşmaktadır. Yeminli tercümanlarımız, noter huzurunda yemin ederek çevirilerinin doğruluğunu ve tarafsızlığını yasal olarak taahhüt ederler. Bu sayede, çevirilerimiz resmi kurumlar tarafından da kabul görmekte ve hukuki geçerliliğe sahip olmaktadır.

Okyanus Edu Tercüme olarak, rekabetçi fiyatlandırma politikamız ile kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla sunuyoruz. Fiyatlarımız şeffaf ve detaylı bir şekilde belirtilmekte olup, beklenmedik maliyetlerle karşılaşmanızı önlüyoruz. Hizmet sonrası destek ekibimiz, çeviri sonrası gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi ve sorularınızın yanıtlanabilmesi için her zaman yanınızdadır.

Profesyonel çeviri ve tercüme hizmetlerimizden yararlanarak, iş ve kişisel yaşamınızda fark yaratabilir, uluslararası alanda başarıya ulaşabilirsiniz.

Okyanus Edu Tercüme olarak, size en iyi hizmeti sunmak için buradayız. Belgelerinizin doğru, güvenilir ve zamanında çevrilmesi için bizimle iletişime geçin ve kaliteli tercüme hizmetlerimizden yararlanın!

Daha fazla bilgi için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz:

  • Telefon: 0850 840 90 67
  • WhatsApp: 0546 257 90 67

Hemen Başvur!

×

Merhaba!

Destek talep etmek için eğitim danışmanlarımızdan birine tıklayın lütfen.

× Vize & Eğitim Danışmanı